Peltoviljely

Keski-Pohjanmaalla otettiin käyttöön 1500- ja 1600-lukujen aikana savolaisten tuoma hankokoaura. Pellot eivät olleet vielä sarkoina, vaan pieninä lohkoina ja puulapioilla tehty ojitus oli vaatimatonta. Kesannoinnin avulla rikkaruohot saatiin kuriin. Lannoitusta ei juurikaan ollut.

 

Vielä 1700-luvulla peltoalat olivat pieniä Keski-Pohjanmaan kunnissa. Rukiilla ja ohralla oli suurin merkitys peltoviljelykasveista. Viljelymenetelmä oli kaksivuoroviljely, jolloin osa pellosta oli kesantona. Vain osa pelloista pystyttiin lannoittamaan karjanlannalla.

Joomla! virheenkorjauskonsoli

Istunto

Profiilin tiedot

Muistin käyttö

Tietokantakyselyt