Medverkande och finansiärer

Följande personer har arbetat inom projektet: projektledare Anne Ruuttula-Vasari, professor Kari Ilmonen, projektplanerare Tuomo Härmänmaa, projektchef Veli-Matti Tornikoski och ekonomisekreterare Tarja Louhivuori. Webbsidornas layout har designats av St. Hurmos. Översättningen av texterna till svenska har gjorts av Stina Hallman och till engelska av Sirpa Vehviläinen. Projektet har finansierats av Österbottens och Norra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentraler (Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007–2013).

Kontaktinformation

Karleby universitetscenter Chydenius

Bondegatan 2 B, Karleby
Postbox 567, 67701 Kokkola
tel. (06) 8294 111 (växel)
www.chydenius.fi

 

Genius Loci-publikationen

Klicka här för att öppna Genius Loci-publikationen

 

Ikonerna på webbkartan:
Maps Icons Collection http://mapicons.nicolasmollet.com/about/license/

 

Joomlas felsökningskonsoll

Session

Profilinformation

Minnesanvändning

Databasfrågor