Hankkeen tekijät ja rahoittajat:

Hankkeessa ovat työskennelleet projektitutkija Anne Ruuttula-Vasari, professori Kari Ilmonen, projektisuunnittelija Tuomo Härmänmaa, projektipäällikkö Veli-Matti Tornikoski ja taloussihteeri Tarja Louhivuori. Internet-sivujen layoutin on suunnittelut St. Hurmos. Tekstien kääntämisestä ruotsiksi on vastannut Stina Hallman ja englanniksi Sirpa Vehviläinen. Hanketta ovat rahoittaneet Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013).

Yhteystiedot

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Talonpojankatu 2B
PL 567, 67701 Kokkola
puh. (06) 8294 111 (vaihde)
www.chydenius.fi

Sähköiset yhteydenotot Kerro tarinasi -lomakkeen kautta.

Genius Loci -julkaisu

Avaa tästä Genius Loci -julkaisu

 

Sivuston kartoissa käytettävät ikonit:
Maps Icons Collection http://mapicons.nicolasmollet.com/about/license/

 

Joomla! virheenkorjauskonsoli

Istunto

Profiilin tiedot

Muistin käyttö

Tietokantakyselyt